fredag 11. juli 2014

Utebelysning och utelamper


På steder hvor gatelysene står på når det ikke lenger er mørkt ute, der gatelysene er slått på før det er mørkt ute, eller der LED ikke er vant til gatebelysning, bør folk klage til de organisasjonene som er ansvarlige.


Energisparing resulterer i mindre brenning av ikke-fornybare fossile brensler (kull, olje og naturgass) til å generere elektrisitet. Mindre brenning av fossilt brensel fører til redusert global oppvarming, redusert luftforurensning og sur nedbør, redusert avhengighet av utenlandsk olje, og redusert skade på miljøet og dyrelivet fra å skaffe fossilt brensel.

Redusert globale oppvarmingen utløser redusert alvorlighetsgraden av naturkatastrofer forårsaket av global oppvarming, mindre ekstrem vær, redusert spredning av smittsomme sykdommer, og mindre tap av liv. Redusert luftforurensning og sur nedbør indusere færre helseproblemer, mindre skade på plante-og vannlevende organismer, og mindre skade på materiell. Redusert avhengighet av utenlandsk olje reduserer forvrenger og ulikheter i utenrikspolitikken.

Med atomkraftverk, ENØK resulterer i redusert uran forbruk og dermed mindre atomavfall.
Energisparing er ekstremt viktig for fremtiden for vår verden. Ikke kast bort energi på utendørs belysning når det ikke er mørkt ute

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar