torsdag 10. mars 2016

Belysning til kjøkken og bæredyktige idealerI det moderne hjemmet, eller i det moderne samfunnet for den saks skyld, er kjøkkenet og maglagning ikke lenger bare en praktisk oppgave som skal løses, men henger sammen med familietid, samtaler, og næring for både kropp og sjel. Kjøkkenet er alså et sted som har fått lov til å blomstre, noe som speiles i utvalget av belysning til kjøkken, som er mye større enn det noen gang har vært. Vår personlige stil får mer og mer å si, og det forventes nesten at vi hver i sær har en stilistisk overbevisning vi gjerne vil formidle.
                                              
Belysning til kjøkken har gjennomgått store edringer gjennom de siste par tiårene, i takt med at kjøkkenets rolle har endret seg for oss som moderne mennesker. Det å være kreativ og personlig i de valgene man tar i forhold til interiør har begynt å strekke seg inn i belysningen, og med dette også i forhold til belysning til kjøkken. De to største endringene man har forholdt seg til gjennom denne utviklingen er at kjøkkenets rolle har endret seg fra å være gjemt bort, og lukket, til at de nå er et åpent fellesrom, gjerne i kombinasjon med stuen, noe som skaper en mer enn bare praktisk funksjon. Den andre utviklingen knytter seg sterkt til de nye trendene innenfor belysning til kjøkken, fordi den understreker det stilistiske idealet som har dukket opp innenfor belysning generelt, nemlig at vi også der kan vise personlighet, og ikke bare overlate lamper og belysning til å ha den funksjonen de har rent praktisk, men å også bruke det bevisst til å forme interiørets stemning. Når det kommer til belysning til kjøkken er det flere muligheter på markedet enn noen gang før. Det finnes alle mulige tper belysning til kjøkken, nettopp fordi vår personlige stil og visjon får lov til å komme mer til uttrykk. Så fordi vi er så forskjellige som mennesker, er det også et desto større utvalg av belysning til kjøkken, sånn at alle og enhver skla kunne finne noe som passer til akkurat dem.

På mange måter kan man si at de mange trendene som oppstår innenfor belysning til kjøkken, avspeiler den tiden vi lever i, og de typene materialer som vi er tiltrukket av styres i høy grad av disse trendene. Ikke nødvendigvis fordi de er trender i seg selv, men fordi de er referanser til en nerve i tiden, som er viktig for oss å formidle at vi er med på. En av disse trendene som er synlge innenfor belysning til kjøkken er de ulike materialene som lampene og belysningmodellene kommer i. Først og fremst er det mulig å få både LED-pærer og sparepærer til belysning til kjøkken, og utover det handler det også om de mange materialene som har kommet på banen i form av et større forkus på det naturlige. Vi vil ha glass, betong, stein, tre og kobber, materialer som viser tilbake til naturen, og refererer til utviklingen vi ser i samfunnet som viser bort fra forbrukersamfunnet, og søker tilbake til det som føles mer autentisk, det opprinnelige. Vi ser etter mer bæredytige materialer, også når vi ser etter belysning til kjøkken. Kanskje fordi vi er miljøopptatte generelt, eller kanskje fordi vi er miljøopptatte, og samtidig interesserte i interiør og design og føler behov for å uttrykke dette gjennom det vi kjøper på en måte som kan inspirere andre til å ta mer bæredytige valg også. Disse valgene innefor belysning til kjøkken hadde kanskje ikke engang vært mulige for ti år siden, men det store fokuset på individuelt uttrykk, fører oss også inn i en bevissthet rundt det vi kjøper. Individualismen, og den galloperende forbrukerkulturen er selvfølgelig ikke særlig god, og alt dette peker også i den retningene, men alle de mulighetene som finnes innenfor belysning til kjøkken i dag, understreker også de mulighetene som er mer bæredyktige. Noe som vil vare lenge, materialer som ikke skader miljøet like mye, og andre tiltak som leder oss bort fra frobrukersamfunnet. Ved å fokusere på belysning til kjøkken som er i tråd med både bæredyktige idealer rent finish-messig er en ting, men også når det er snakk om å tenke på måten vi forbruker på. Hvis vi kjøper en type belysning til kjøkken som passer inn i stilen vår, og formidler de verdiene vi har, er det nok lite sannsynlig at vi vil bytte den ut med det første. Vi kan altså kombinere belysning til kjøkken med bæredyktige idealer, selv om det forstatt bidrar til forbrukersamfunnet. Det at man har mulighet til å velge akkurat det man vil er en ting, men å bevisst bruke denne muligheten til å skape en mer bæredyktig løsning i hjemmene våre er en litt annen. Som forbrukere har vi makten til å be om en bæredyktig fremtid, og det burde vi virkelig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar